Stichting Dierenvoedselbank Limburg
wij hebben een hart voor uw huisdieren

JAARCIJFERS 

DIERENVOEDSELBANK LIMBURG STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2021


INKOMSTEN:                                                                                UITGAVEN:
10. Donaties per kas € 0                                                             50. Autokosten benzine € 520,65
11. Donaties per bank €1180,00                                                 51. Verzekering/ belasting € 415,00
12. Donaties Dierenlot €3000,00                                              52. APK/beurt € 406,26
13  Extra Donaties watersnood € 305,00                                 53. Autokosten Dierenlot €1016,00
18. Afronding € 0
19. Bank rente € 0
20. Overige inkomsten € 0                                                         60. Kantoorkosten € 0
21. Kruisposten € 0                                                                       61. Internetkosten € 110,40
22. Bijdrage Auto Dierenlot € 492,25                                         62. Telefoonkosten €   17,00
23. Auto overig € 0                                                                        63. Bankkkosten € 119,40
                                                                                                          64. Drukwerkkosten € 0
                                                                                                          65. Portokosten € 27,35
30. Rabo Club Support € 333,82                                                  

                                                                                                           70. Huisvestingskosten € 0
                                                                                                           71. Inventaris € 0
                                                                                                           72. Huur Garage € 880,00
                                                                                                           73. Kosten inlooppunt €  19,02

40. Bijdrage client dieetvoer € 235,65                                        80. Dierbenodigdheden/voer € 564,97
41. Bijdrage dierenartskosten € 109,00                                      81. Aankoop speciaalvoer € 354,50
                                                                                                           82. Anti- parasietenmiddel € 0
                                                                                                           83. Transportkosten voer € 313,39
                                                                                                           84. Dierenartskosten cliënten € 890,62
                                                      

                                                                                                            90. Donatie Wensulance €  50,00
TOTAAL €5755,72                                                                            TOTAAL     €5704,56

BALANS BOEKJAAR 2021
SALDO KAS 010121 € 280,02             SALDO BANK 010121 € 3021,87
INKOMSTEN KAS      € 0                     INKOMSTEN BANK      € 5755,72
UITGAVEN KAS         € 278,99            UITGAVEN BANK         € 5704,56
SALDO KAS 311221 €     1,01               SALDO BANK 311221 € 3070,92
KAS OPGEHEVEN PER 010122 TOTAAL BALANS KAS & BANK 010121      € 3301,89
TOTAAL INKOMSTEN KAS & BANK 2021  € 5755,72 +
TOTAAL KAS & BANK 2021                          € 8777,59
TOTAAL UITGAVEN KAS & BANK 2021     € 5704,56 –
EINDSALDO KAS & BANK 311221               € 3073,03
Afronding                                                        €         1,10 -
                                                                          € 3071,93
SALDO 311221 KAS                                                € 1.01 

             BANK                                                   € 3070,92


BALANS EN JAARCIJFERS 2022
DIERENVOEDSELBANK LIMBURG STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2022
INKOMSTEN:                                                                UITGAVEN:
10. Donaties per kas € 0                                             50. Autokosten benzine € 511,54
11. Donaties per bank €1020,00                                51. Verzekering/ belasting €     0,00
12. Donaties Dierenlot €5000,00                              52. APK/beurt € 366,63
13  Extra Donaties watersnood €        0                            53. Autokosten Dierenlot €   70,00
18. Afronding € 0
19. Bank rente € 0
20. Overige inkomsten € 74,20                                 60. Kantoorkosten €   41,02
21. Kruisposten € 0                                                      61. Internetkosten               € 159,60
22. Bijdrage Auto Dierenlot € 250,00                       62. Telefoonkosten €     0,00
23. Auto overig € 0                                                       63. Bankkkosten € 119,40
                                                                                         64. Drukwerkkosten € 0
                                                                                         65. Portokosten €   26,60
30. Rabo Club Support € 366,25                                70. Huisvestingskosten € 0
                                                                                         71. Inventaris € 0
                                                                                         72. Huur Garage € 960,00
                                                                                         73. Kosten inlooppunt €  51,48
40. Bijdrage client dieetvoer € 218,31                       80. Dierbenodigdheden/voer € 564,97
41. Bijdrage dierenartskosten €     0,00                        81. Aankoop speciaalvoer € 593,94
                                                                                         82. Anti- parasietenmiddel € 325,39
                                                                                         83. Transportkosten voer € 128,26
                                                                                         84. Dierenartskosten cliënten € 640,00
                                                                                         90. Donaties €     0,00
TOTAAL €6928,76                                                         TOTAAL      €4812,87


TOTAAL BALANS BANK 010122     € 3070,92
TOTAAL INKOMSTEN BANK 2022 € 6928.76+
TOTAAL BANK 2022                         € 9999,68
TOTAAL UITGAVEN BANK 2022     € 4812,87 –
EINDSALDO BANK 311222               € 5186,81


 
E-mailen
Bellen
Instagram