Stichting Dierenvoedselbank Limburg
wij hebben een hart voor uw huisdieren

JAARCIJFERS 2021
DIERENVOEDSELBANK LIMBURG 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2021
INKOMSTEN: UITGAVEN:
10. Donaties per kas € 0                                50. Autokosten benzine € 520,65
11. Donaties per bank €1180,00                    51. Verzekering/ belasting € 415,00
12. Donaties Dierenlot €3000,00                 52. APK/beurt € 406,26
13  Extra Donaties watersnood € 305,00     53. Autokosten Dierenlot €1016,00
18. Afronding € 0
19. Bank rente € 0
20. Overige inkomsten € 0                            60. Kantoorkosten € 0
21. Kruisposten € 0                                          61. Internetkosten € 110,40
22. Bijdrage Auto Dierenlot € 492,25           62. Telefoonkosten €   17,00
23. Auto overig € 0                                          63. Bankkkosten € 119,40 
                                                                            64. Drukwerkkosten € 0
                                                                            65. Portokosten € 27,35

30. Rabo Club Support € 333,82                   70. Huisvestingskosten € 0
                                                                            71. Inventaris € 0
                                                                            72. Huur Garage € 880,00
                                                                            73. Kosten inlooppunt €  19,02

40. Bijdrage client dieetvoer € 235,65        80. Dierbenodigdheden/voer €564,97
41. Bijdrage dierenartskosten € 109,00      81. Aankoop speciaalvoer € 354,50
                                                                           82. Anti- parasietenmiddel € 0
                                                                           83. Transportkosten voer € 313,39
                                                                           84. Dierenartskosten cliënt € 890,62
  

                                                                         90. Donatie Wensulance €  50,00
TOTAAL                          €5755,72                TOTAAL                                  €5704,56

BALANS BOEKJAAR 2021

SALDO KAS 010121 € 280,02 SALDO BANK 010121 € 3021,87
INKOMSTEN KAS      € 0                 INKOMSTEN BANK      € 5755,72
UITGAVEN KAS         € 278,99           UITGAVEN BANK         € 5704,56
SALDO KAS 311221 €     1,01          SALDO BANK 311221 € 3070,92
KAS OPGEHEVEN PER 010122


AFRONDING €  1,10

TOTAAL BALANS: KAS & BANK 010121 € 3301,89
TOTAAL INKOMSTEN KAS & BANK 2021          € 5755,72 
TOTAAL KAS & BANK 2021          € 8777,59

TOTAAL UITGAVEN KAS & BANK 2021             € 5704,56 

EINDSALDO KAS & BANK 311221          € 3073,03
Afronding          €      1,10 
€ 3073,03 - € 1,10 = €3071,93
SALDO 311221 KAS                                                     € 1.01              BANK € 3070,92


 
E-mailen
Bellen
Instagram