Stichting Dierenvoedselbank Limburg
wij hebben een hart voor uw huisdieren

JAARCIJFERS 

DIERENVOEDSELBANK LIMBURG STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2023


INKOMSTEN:                                                                                UITGAVEN:
10. Donaties per kas € 0                                                             50. Autokosten benzine € 517,71
11. Donaties per bank €1020,00                                                51. Verzekering/ belasting € 415,00
12. Donaties Dierenlot €7069,00                                              52. APK/beurt € 259,42/ 477,76
13  Donaties acties   1304,00                                                     53. Autokosten Dierenlot €1116,44
18. Afronding € 0
19. Bank rente € 0
20. Borg garage retour € 80,00                                                 60. Kantoorkosten € 0
21. Kruisposten € 36,58                                                                61. Internetkosten € 182,40
22. Bijdrage Auto Dierenlot € 250,00                                        62. Telefoonkosten €  0
23. Auto overig € 0                                                                        63. Bankkkosten € 175,40
                                                                                                          64. Drukwerkkosten € 117,34
                                                                                                          65. Representatiekosten € 50,00
30. Rabo Club Support € 420,72

                         

                                                                                                           70. Huisvestingskosten € 0
                                                                                                           71. Inventaris € 330,25
                                                                                                           72. Huur Garage € 560,00
                                                                                                           73. Kosten inlooppunt € 126,31

40. Bijdrage client dieetvoer € 223,82                                         80. Dierbenodigdheden/voer € 73,66
41. Bijdrage dierenartskosten € 0                                                81. Aankoop speciaalvoer € 974,67
                                                                                                           82. Anti- parasietenmiddel € 304,89/ 189,34
                                                                                                           83. Transportkosten voer € 216,59
                                                                                                           84. Dierenartskosten cliënten € 890,62
                                                      

                                                       
TOTAAL €10404,33                                                                           TOTAAL     €6087,18

BALANS BOEKJAAR 2023            

 SALDO BANK 010123 € 5186,81
 INKOMSTEN BANK   €10.404,33                                                                                                                                             UITGAVEN BANK        € 6087,18                  

SALDO BANK 311223   € 9503,96
       


BALANS EN JAARCIJFERS 2022
DIERENVOEDSELBANK LIMBURG STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2022
INKOMSTEN:                                                                UITGAVEN:
10. Donaties per kas € 0                                             50. Autokosten benzine € 511,54
11. Donaties per bank €1020,00                                51. Verzekering/ belasting €     0,00
12. Donaties Dierenlot €5000,00                              52. APK/beurt € 366,63
13  Extra Donaties watersnood €        0                            53. Autokosten Dierenlot €   70,00
18. Afronding € 0
19. Bank rente € 0
20. Overige inkomsten € 74,20                                 60. Kantoorkosten €   41,02
21. Kruisposten € 0                                                      61. Internetkosten               € 159,60
22. Bijdrage Auto Dierenlot € 250,00                       62. Telefoonkosten €     0,00
23. Auto overig € 0                                                       63. Bankkkosten € 119,40
                                                                                         64. Drukwerkkosten € 0
                                                                                         65. Portokosten €   26,60
30. Rabo Club Support € 366,25                                70. Huisvestingskosten € 0
                                                                                         71. Inventaris € 0
                                                                                         72. Huur Garage € 960,00
                                                                                         73. Kosten inlooppunt €  51,48
40. Bijdrage client dieetvoer € 218,31                       80. Dierbenodigdheden/voer € 564,97
41. Bijdrage dierenartskosten €     0,00                        81. Aankoop speciaalvoer € 593,94
                                                                                         82. Anti- parasietenmiddel € 325,39
                                                                                         83. Transportkosten voer € 128,26
                                                                                         84. Dierenartskosten cliënten € 640,00
                                                                                         90. Donaties €     0,00
TOTAAL €6928,76                                                         TOTAAL      €4812,87


TOTAAL BALANS BANK 010122     € 3070,92
TOTAAL INKOMSTEN BANK 2022 € 6928.76+
TOTAAL BANK 2022                         € 9999,68
TOTAAL UITGAVEN BANK 2022     € 4812,87 –
EINDSALDO BANK 311222               € 5186,81


 
E-mailen
Bellen
Instagram